Exhibition: Projecte Alella

The first weeks of May Alella will be busy with working artists from Metàfora, Tallers d’Art Contemporani, Barcelona. Each of them will work to make artistic interventions or art projects based on reflections on the culture, history and contemporary reality of Alella.

The result of this artistic research be viewed from 6 May at the exhibition place Can Manyé in Alella. The exhibition will present a series of installations, paintings, photographs and video projects based on this process of discovering and knowing the village.

With the works produced by the artists and their outsider’s view, the exhibitions offers a reflection on the identity of Alella.
“Project Alella / Alella Project” will suggest a new perspective on the dichotomy between internal and external spaces, between the remembered and the forgotten, between the old and new, and that which is always changing.

Can Manyé, Alella, Riera Coma Fosca, 42
6 to May 22, 2011

Guided tour with the presence of the artists: May 14 11:00

Les primeres setmanes de maig Alella s’omplirà de artistes estrangers provinents de Metàfora, Tallers d’Art Contemporani, Barcelona. Cadascú de els treballar per realitzar intervencions artístics en el poble o en crear projectes artístics com a reflexions sobre la cultura, la història i la realitat contemporània d’Alella.

El resultat de la seva investigació artística es podrà veure a Can Manyé a partir del 6 de maig. A l’exposició es presentarà una sèrie de instal•lacions, pintures, projectes fotogràfics i de vídeo, basats en aquest procés de descobrir i conèixer Alella.

Amb les obres produïdes pels artistes i amb les seves mirades des de fora s’intenta oferir una reflexió sobre la identitat d’Alella.
“Project Alella / Alella Project” suggerirà una nova perspectiva sobre la dicotomia entre espais interns i externs, entre lo recordat i l’oblida’t, entre lo vell i lo nou, i el que sempre canvia.

Can Manyé, Alella, Riera Coma Fosca, 42
del 6 al 22 de Maig, 2011

Visita guiada con presencia de los artistas: 14 de mayo 11’00